Jinjiang Inn Chuangchun Quanan Square

2270 Dajing Road
Changchun
China