KINKOH KOUGEN HOTEL

3273 Shimofukumoto-cho
Kagoshima-shi
Japan