Jinjiang Inn Shenzhen Nanshan Qianhai Road

156 Daxin Qianhai Bussiness Center
Shenzhen
China