Hotel Nikopolis

16-18 Asklipiou, Pylaia
Thessaloniki
Greece