Shichahai Shadow Art Performance

No.24 Songshu Jie, Xicheng District
Beijing
China