Ramada Donetsk

20 SHEVCHENKO PROSPECT
Donetsk
Ukraine