PHOENIX HOTEL

555 Tongjiang Middle Road
Changzhou
China