Poland Tunnel

W of Poland off AZ 69
Poland
Arizona
United States