Brabrook, E. H., House

42--44 Avon St.
Cambridge
Massachusetts
United States