Potter Estate

65--71 Walnut Pk.
Newton
Massachusetts
United States