Wisnoski House

1651 Columbia St.
Houston
Texas
United States