San Jacinto Battlefield

22 mi. E of Houston on TX 134
Houston
Texas
United States