Joyce, Jacob O., House

6 Josie St.
Dayton
Ohio
United States