Kleinhaus House

803 Yale St.
Houston
Texas
United States