Wagon Mound

E of Wagon Mound on U.S. 85
Wagon Mound
New Mexico
United States