DeVaughn-Lewis House

510 S. Dooly St.
Montezuma
Georgia
United States