Newton County Courthouse

Courthouse Sq.
Covington
Georgia
United States