White, Asbury, House

417 W. 11th St.
Pueblo
Colorado
United States