Pierce, F. Lincoln, Houses

231--237 Mill St.
Newton
Massachusetts
United States