Woman's Club House

900 Poyntz Ave.
Manhattan
Kansas
United States