Washington Armory

76 W. Maiden St.
Washington
Pennsylvania
United States