White House Inn

10111 Lincoln Way W
Pennsylvania
United States