Mountain Iron Mine

N of Mountain Iron
Minnesota
United States