Saline County Courthouse

Courthouse Sq.
Benton
Arkansas
United States