Gladstone Hotel

N. Summit St.
Kansas
United States