Zabriskie, Nicholas, House

25 Chimney Ridge Rd.
New Jersey
United States