Thayer--Thompson House

605 W. Eighth St.
Erie
Pennsylvania
United States