Tin Top Suspension Bridge

2 mi. S of Tin Top on SR 1884
Tin Top
Texas
United States