Brown--Moore Blacksmith Shop

0.1 mi. W of PA 4020, Luzerne Township
Pennsylvania
United States