White, W. J., House

1412 W. Main St.
Arkansas
United States