Levan Farm

PA 562, Exeter Township
Pennsylvania
United States