Borneman Mill

Off PA 100 SW of Clayton, Washington Township
Bally
Pennsylvania
United States