Blum House

1420 Cherry St.
Vicksburg
Mississippi
United States