Prescott, J. L., House

High St.
Maine
United States