Citizens Bank

1361--1367 N. Miami Ave.
Miami
Florida
United States