Miami Senior High School

2450 SW. First St.
Miami
Florida
United States