Tuohino, Jacob and Amelia, Farm

S of Hwy. 28
Lake Norden
South Dakota
United States