The Hotel Hershey

PO Box 446
Hershey
Pennsylvania
United States