Clendenen-Carleton House

803 N. Main St.
Bonham
Texas
United States