Bay Settlement Church and Monument

SW of Delhi
Delhi
Iowa
United States