Leport-Toupin House

503 E. Telegraph St.
Nevada
United States