Holiday Inn Express METROPOLIS

I-24 & US 45, EXIT 37
METROPOLIS
Illinois
United States