Hatfield Plantation

NW of Brenham off FM 912
Brenham
Texas
United States