Stoweflake Mountain Resort & Spa

1746 Mountain Road, PO Box 369
Stowe
Vermont
United States