House at 1334--36 Scott Street

1334--36 Scott St.
California
United States