House at 312 Tecolote

312 Tecolote
Las Vegas
New Mexico
United States