Middle Farmhouse

4875 W. Lake Rd.
Cazenovia
New York
United States