Yung See San Fong House

16660 Cypress Way
Los Gatos
California
United States