Harper Hospital

John R St.
Detroit
Michigan
United States