Gansevoort Mansion

Off NY 32
Gansevoort
New York
United States